Kiralama Şartları Ve Sorumlulukları

Araç Kiralama Sözleşmesinde Neler Bulunmaktadır?

Araç kiralama işlemleri yapıldığında araç kiralayan kişi ile kendi bünyesinde bulunan araçları kiralık olarak sunmuş olan rent a car firmaları arasında bir araç kiralama sözleşmesi imzalanmaktadır. Yasal prosedürler dahilinde araç kiralama için temel koşul sayılan bu kiralama sözleşmelerinde Oscar Rent a Car firmasıyla yapılan sözleşmelerde aracı kira ile veren firma Oscar Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. kiralayan sıfatıyla sözleşmelerdeki yerini alırken kira karşılığında aracı teslim alan kişiler kiracı sıfatıyla sözleşmede bulunmaktadır.

Sözleşmedeki Araç Kiralama Koşulları Nelerdir?

Kiralayan yani Oscar Rent a Car firmasının yaptığı işlem resmi olarak mülkiyetinde bulunan aracı sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde önceden belirlenmiş olan süreler için kiracıya kiralaması işlemidir. Sözleşmede kiracı aracı aldığı haliyle, sözleşmeyi imzaladığı sırada belirttiği gün, saat ve yer bilgileriyle birlikte firmaya tekrar teslim edeceğini de taahhüt etmektedir. Ancak burada kiracı olan kişi için 24 saat önceden haber vererek kalan süreyi uzatma opsiyonu da sunulmaktadır.

Kiralama sözleşmelerinin doğrudan getirdiği şartlar arasında kiracının aracı kullanacağı yerler ve kullanma biçimi ile ilgili bazı hususlar da belirleyici rol oynamaktadır. Burada kiracılar TC kanunların taşınması suç niteliği barındıran eşyaların taşınmasında kiralık araçları kullanamayacakları taahhüt ederler. Bunun yanı sıra başka bir aracın ya da römorkun çekilmesi veya itilmesi, moto sporları veya buna benzer hız ya da ralli benzi deneyimlerde aracın kullanılması, trafiğe kapalı olan noktalarda aracın sürülmesi durumlarını gerçekleştirmeyeceğini de kabul eder. Aynı şekilde patlayıcı nitelikte eşyaların taşınmaması, alkollü bir şekilde aracın kullanılmaması veya yolcu ile mal taşımacılığı yapılmamasını da kesin bir şekilde kabul etmiş olur.
Araba kiralama işlemlerinde sözleşmenin düzenlendiği an itibarıyla kiracı sıfatıyla sözleşmede yer alan kişinin 21 yaşını doldurmuş olması beklenmekte ve bu kişinin en az iki yıllık geçerli nitelikte ehliyete sahip olması gerekmektedir.

Kiralama işlemlerinde en çok sorulan sorulardan biri olan aracın kiralayan kişi dışında başka biri tarafından kullanıp kullanılmayacağı konusu da sözleşmede açıkça belirtilmiştir. Burada sözleşmede kiralayanın onayı olmadan aracın üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde kullanılamayacağı kesin olarak dile getirilmiştir. Bunun yanı sıra aracı kullanacak diğer kişinin tüm kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin de sözleşmede er alması gerekmektedir. Olası durumlar karşısında aracı kullanan kişiler sözleşmede kendilerine ait bilgiler yer almasa da müteselsilen sorumlu sayılmaktadırlar.

Özellikle devamlı olarak araç kiralama hizmetlerinden faydalanan kişilerde görülen bir durum olarak aracı kiralayan kişinin ikamet adreslerinde bir değişiklik olması halinde bunun mümkün olan en kısa sürede beyanının da yapılması gerekmektedir. Yazılı olarak yapılacak olan bu bildirimlerde eksik veya hatalı adres bildirimi yapılması itiraz yapmanın önüne de geçmektedir.

Kiracılar sözleşmeyi imzaladıktan sonra doğal olarak aracı trafik kurallarına uygun bir şekilde güvenliği bozmayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle sorumlu olmaktadırlar.

Kiracıların araca dair resmi belgeleri iade etmesi gereken ilk aşamada bunların iadesi gerçekleşmemişse bu durumda söz konusu belgelerin yenilerinin temininde kiracının tüm giderleri ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu belgeler trafik belgesi, tescil belgesi, sigorta ve plakalara ilişkin belgeler olmaktadır.

Herhangi bir kusur olup olmamasına bakılmaksızın aracın yetkili makamlar tarafından kontrol altına alınması ve el konulması durumundaki tüm hallerde tüm harcamalar kiracı tarafından kiralayana ödenmektedir. Bu ödemeler nakten ve defaten yapılmaktadır.

Trafik cezalarının alınması veya aracın trafikten çekilmesini gerektirecek bir hatanın yapılması sonucunda tüm hata kiracıya ait olmaktadır. Trafik tarafından aracın alıkonulduğu hallerde de bu süreç kiralama bedeli olarak kiracıya yansıtılır. Aracın tekrar kiralayanın mülkiyetine sorunsuz bir şekilde geçen tüm bedeller trafik cezaları ve benzeri giderler hariç olmak üzere ceza bedellerinin üzerinde yüzde 25 hizmet bedeli konarak kiracıya fatura edilmektedir.

Araçta bırakılan veya unutulan bir malın kaybı söz konusu ile bununla ilgili sorumluluk eşyalarda meydana gelecek masraflar da dahil olmak üzere kiralayanın peşinen ibra ettiği durumlardır.

Aracın yedek parçaları ve kendisi ile ilgili mekanik ve imalat hatalarından kaynaklanabilecek durumlardan kiralayanlar sorumlu tutulamaz.

Araçların yurt dışına çıkmaları ancak kiralayanın yazılı izni dahilinde mümkün olmaktadır.

Kiracıların araçta bulunan donanım ve gereçler üzerinde hiçbir şekilde devir, temlik ve terhin hakkı bulunmamaktadır.

Kiracı ve kiralayan arasında davayı gerektirecek haller oluştuğunda tazminat haklarının takibi ile ilgili durumlarda tarafların birbirlerine hakları ölçüsünde vekalet vermesi ve temlik işlemlerini gerçekleştirip masrafları belirtilen oran ölçüsünde paylaşması zorunlu tutulmaktadır.

Kiracıların sözleşme ve aracın kiralama işlemi sırasında verdiği bilgilerin kiralayan tarafından alındıktan sonra kiralayanın dosyalarında saklanması, kiranın belirtilen sürede ödenmesi gibi sözleşmeye aykırı halleri ortaya çıkarabilecek durumlarda kiracının isminin uyarı listesine yazılması doğrudan gerekmektedir.

Kiracının sözleşmede belirtilen şartlardan herhangi birine uymaması halinde cezai yollara başvurma açık hale gelmektedir. Bu başvuru tedbir ve hüküm istihsaline gerek kalmadan gerçekleşir. Kiralayan bu aşamada aracı geri alarak aldığı kira bedelini de iade edebilir.

Kiralayan tarafından herhangi bir sebep göstermeden ve tazminat ödemeye gerek kalmadan araç kiralama sözleşmeleri dilendiği gibi fesih edilebilmektedir.

Araçlara yüklenen yakıtların ücreti kiracılar tarafından karşılanır.

Aracın bakımına ilişkin hususlarda aracın yağı, suyu ve lastik havası gibi noktalarının kontrolünü yapmak kiracıya aittir. Bunun yanı sıra periyodik bakım, yağ değişimi gibi işlemler gerekli olduğunda araç kiralama firması bunları ücretsiz olarak yapmaktadır. Yetkili servis işlemleri yapıldığında ise masraflar kiralayan adına kesilen bir fatura ile temin edilir.

Araçların kendisine, yedek parçalarına ve lastiklerine ait bir değiştirme işlemi ya da tamirat gerçekleşirse aracın hareket ettirilmeden kiralandığı yere getirilmesi gerekmektedir. Burada tüm masraflar kiracı tarafından karşılanmaktadır. Acil onarımların söz konusu hallerde giderler Oscar Rent A Car’a bildirilip onay alındıktan sonra gerçekleştirilmelidir. Faturalı işlemlerde kiralayan kiracıya ücret iadelerini yapmaktadır.

Tarafların kararlaştırmadığı hallerde sözleşmeye herhangi bir ek ya da sözleşmede bir değişiklik yapılması hüküm kazanmaz.

Taraflar arasında bir anlaşmazlık olması halinde bu durum Fethiye Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde TC Kanunları dahilinde çözümlenmektedir.

Kiracının araç kiralama işlemi karşılığında ödeyeceği bedeller olan vergiler ve diğer masraflar da dahil son rakamı ödemesi online ödeme ile gerçekleşebilmektedir. Kredi kartı ile yapılan bu işlemlere ek olarak depozito ücreti belirlenip bu da temin edilmektedir. Sözleşme ile kiracının sorumluluğunu alacağı borçları mahsup etmesi kesinlikle mümkün değildir. Olası gecikmelerin yaşanması halinde kiracının yıllık vadeli mevduatlara uygulanan faiz de dahil olmak üzere ödemeleri yapmayı kabul etmesi gerekmektedir. Günlük kiralamalar 24 saat üzerinden hatalık ve aylık kiralamalar ise 7 ile 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır. Aracın teslimine ilişkin yaşanan gecikmelerde 1 ile 2 saat arasındaki gecikmede araç kiralama bedelinin 1/3’ü, 2 ile 3 saat arası gecikmelerde bedelin 2/3’ü ve 3 saati aşan gecikmelerde de günlük kiralama bedeli sözleşmeye eklenerek tahsil edilmektedir.

Kiracıların aracı aldıklarında geçerli durumda kredi kartlarını kiralayana bildirmeleri gerekmektedir. Burada kiralama süresinde yaşanabilecek tüm trafik, park, ücretli otoyol geçiş gibi cezalar ve araçta meydana gelecek olası hasar ve eksikliklerin kart üzerinden tahsil edilmesi de kabul edilmektedir.

Araç kiralama fiyatı olarak belirtilen fiyatlar KDV dahil olmadan gösterilen fiyatlardır. 4 gün ve bunu geçen süreyle yapılan kiralama işlemlerinde erken iade ya da iptal durumu ortaya çıkarsa bu noktada kiralama bedelinin yüzde 30’unun ödenmesi beklenmektedir. 1 günlük kiralamalarda bu kiralama bedelinin tamamı olurken 2 ile 3 günlük kiralamalarda yüzde 50 olarak hesaplanmaktadır.

Sigortaya İlişkin Hususlar Nelerdir?

Kiralanan araçların tamamı Karayolları Trafik Yasası doğrultusunda zarar görmüş olan üçüncü şahıslar karşısında Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmış olan araçlardır. Kazaların meydana gelmesi halinde sorumluluk araçların sigortalarının teminat altına aldığı durumlarla kazanın yaşanması halinde sigorta şirketinden karşılanmaktadır. Aynı şekilde kazada mağdur durumuna düşen araç kiralayan kişilerin ve yakınlarının tazminata ilişkin taleplerinin karşılanması da sigorta şirketlerinden alacakları tazminatlarla belirlenmektedir. Bunun dışında tüm hallerde tazminat talepleri kiracının kendisine ait olmakta ve kiralayan bunun üzerinde rücu hakkını korumaktadır. Araçlarda kasko bedelinin %5 i oranında muafiyet mevcuttur. Bu bedel her şartta Kiracıya aittir.

Aracın çalışmaması, kaza sonucu aracın zarar görmesi halinde aracın tekrar kiralama yapılan yere getirilmesi sırasında aldığı taşıma hizmetleri için ödenecek bedeller tamamen kiracı tarafından itirazsız bir şekilde karşılanan bedellerdir.

Hasar muafiyet primi ödeyerek olası durumlarda ödemeleri yapmayı taahhüt etmiş olan kiracının kimi durumlarda üzerinde bulunan sorumluluktan kurtulması da mümkün olmaktadır. Bu haller;

Kiracı veya sözleşmede adı geçen ya da kiracıdan onay alarak sürücü koltuğuna geçen kişilerin engelleyici bir hali bulunmadığı durumlarda kaza yerlerinde güvenlik önlemlerini alması, hasarlı araçlara hiçbir şekilde müdahale etmemesi gerekmektedir. Burada kiracı aynı zamanda kiralayana en kısa sürede haber vermekle ve kazadaki kişilerin, tanıkların isim ve adreslerini almakla da yükümlü olmaktadır.

Sorumluluk ve suça ilişkin takdir yetkisi yetkili makamlar tarafından belirlendiğinden kiracının olayın oluş tarzını anlatmaktan başka bir suç ya da sorumluluğu kabul etmemesi de gerekmektedir.

Kiracılar kazanın gerçekleştiği yere en yakın konumda yetkili olan kurumdan Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nı, alkol raporunu, tanıklara ait isim ve adres bilgilerini 48 saat içinde kiralayana teslim etmekle yükümlüdür.

Aracın çalınması gibi bir durum yaşandığında kiracının en yakın zamanda polis veya jandarmaya haber vermesi de gerekmektedir. Aracın lastiklerinin patlaması ve yarılması, araçtan stepnenin radyo veya teybin alınması, cam ya da far kırılması gibi haller sigorta kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Kiralama sırasında yaşanacak bazı durumlar teminat kapsamının dışında değerlendirilmektedir.

 • Kazaya ilişkin raporla alkol raporunun olmadığı haller
 • Sözleşmede adı yazmayan sürücü tarafından kazanın yapıldığı durumlar
 • Sürünün alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu haller
 • Sürücünün ehliyetinin geçerli nitelikte olmadığı haller
 • Trafik kuralı ihlali ve aşırı hız sebebiyle gerçekleşen kazalar
 • Yüzde 100 kusurlu olunan kazalar ve olay yerinin terk edildiği haller
 • Sözleşmedeki sürelerin dışına çıkılan zamanlarda olan kazalar ve hasarlar
 • Araç, römork veya başka nesneleri itme, çekme gibi durumlardan kaynaklanan kaza ya da hasarlar
 • Aracın motorlu sporlarda veya yarış denemelerinde kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek hasarlar
 • Trafik kurallarının belirlediği yolcu taşıma sayısının üzerinde yolcu taşıması yapıldığında yaşanabilecek kaza ve hasarlar
 • Sigara ve benzeri bir nesneyle alevli bir başlangıç olmadan meydana gelen yangınlar ve bundan kaynaklanan yanıklar
 • Aracın döşemesinde ortaya çıkan yanık ve lekeler
 • Hatalı kullanım sebebiyle meydana gelen lastik yarılması gibi durumların tamamı kiracının yüklendiği haller olmaktadır.
 • Kiralayanın atfı kabul olmayan eylem ve ihmaller sonrasında tazminatlardan yararlanamadığı durumlarda yaşadığı zarar ve işten kalma tazminatını kiracıya rücu ettirmesi hakkı bulunmaktadır.
 • Kiralama veya rezervasyon işlemleri sırasında araç kiralama firmasına verilen formlar içerisinde yazan iletişim bilgilerinin tamamının reklam vb. işlemler için kullanılması da kabul edilmektedir.
 • Araçlarda kasko bedelinin %5 i oranında muafiyet mevcuttur. Bu bedel her şartta Kiracıya aittir.


Oscar Rent A Car firması dahilinde yapılan tüm araç kiralama işlemleri ve rezervasyon talepleri garantili bir şekilde gerçekleşmektedir. Kiralama sırasında kişilerin daha rahat yolculuk yapmasını sağlayacak olan araç donanımlarında bulunmayan ancak kiralayandan temin edilebilen navigasyon, HGS, bebek koltuğu gibi ürünler ek ücretlerle alınabilmektedir.

Araçların kiralama sürelerine bağlı olarak kilometre sınırları da değişiklik göstermektedir. Burada

 • 1 ile 3 günlük kiralamalarda her gün için 250 km,
 • 4 ile 7 günlük kiralamalarda günlük 200 km,
 • 8 ve 14 gün arasındaki kiralamalarda 170 km,
 • aylık kiralamalarda ise toplamda 3500 km sınırı belirlenmiştir.

Oscar Rent A Car, serbest yakıt politikasıyla hizmet vermektedir. Kiracı, aracı aldığı yakıt seviyesinde iade etmekle yükümlüdür.

Fazla yakıtla iade halinde ücret iadesi talebinde bulunamaz.


Belirlenen kilometre sınırlarının üzerine çıkıldığı durumlarda belirtilen sınırdan aşılan her bir kilometre için 1 TL + KDV bedeli kiracıdan tahsil edilmektedir.

0532 151 0 151 Fethiye Merkez Ofisimizden ya da www.oscarrentacar.com adresi üzerinden bilgi alabilir, rezervasyon yaptırabilir ve araç kiralayabilirsiniz.
Whatsapp Telefon